Privacy Policy

PREAMBUŁA.

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników strony internetowej (Serwisu) prowadzonej pod adresem www.poznajomosci.pl. W tym zakresie kierujemy się zwłaszcza zasadami wynikającymi z poniższych ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie:

 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 ze zm., zwanej dalej Ustawą);
 2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu jest Confronter sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Dunikowskiego 10, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000562090, NIP 7010489213, kapitał zakładowy 11.931.100,00 zł (jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sto złotych) (dalej jako: Confronter).
 2. Dane osobowe Użytkowników oraz subskrybentów „newslettera”- są przetwarzane z godnie z zasadami przewidzianymi w ustanie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz 926 ze zm.)oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.).
 3. Zakładając konto, Użytkownik obowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzane przez Confronter jego danych osobowych w celach marketingowych towaru i usług własnych oferowanych w serwisie Poznajmości.pl, celem właściwego i należytego świadczenia usług przez Confronter.
 4. Osoba, która zakłada Konto użytkownika w w/w Serwisie, staje się Użytkownikiem Poznajomości.pl. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
 5. Transakcje widoczne na Poznajomości.pl widoczne są, z wyłączeniem pkt. 4 powyżej, tylko dla Użytkownika i tylko Użytkownik ma do nich dostęp. Sklep który honoruje „cashback” nie widzi danych Użytkownika, tylko transakcje, które odbywają się w jego sklepie.
 6. W niektórych przypadkach Poznajmości.pl współpracuje z partnerami zagranicznymi, w związku z czym dane Użytkownika mogą zostać przekazane poza granice kraju. W przypadku kiedy są one przekazywane w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii nie wymaga to dodatkowej zgody, ponieważ Poznajmości.pl działa zgodnie z art. 47 ust. 1 i 1a ustawy o ochronie danych osobowych, (Dz.U. 2002 Nr. 101, Poz. 926 z 2002r). Natomiast jeśli dane miałby zostać przekazane do innych krajów niż wymienione, Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie dodatkowej, pisemnej zgody.
 7. UżytkownicyPoznajmości.pl, ale także inne osoby mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na podany adres e-mail, bezpłatnego „newslettera” od Poznajmości.pl. „Newsletter” ten zwiera informacje handlowe, dotyczące usług własnych świadczonych przez Poznajomosci.pl.
 8. Zgodna na otrzymywanie „newslettera” może być wyrażona zarówno przy rejestracji w serwisie jak i poprzez wpisanie adresu e-mail w formularzu specjalnie do tego przeznaczonym. Dodatkowa zgoda może zostać również wyrażona w trakcie korzystania z Poznajmości.pl bez konieczności logowania się na stronie.
 9. Administrator danych osobowych zapewnia Użytkownikom oraz subskrybentom „newslettera” realizację uprawnień wynikających z obowiązującego prawa, w tym prawa dostępu do udostępnionych danych jak i możliwości kontroli zakresu przetwarzania danych osobowych za zasadach ustanowionych przez obowiązujące przepisy.
 10. Zmiany udostępnionych danych osobowych można dokonać poprzez ich edycję i zapisanie nowych danych po zalogowaniu się do konta w Poznajmości.pl.
 11. Zarówno Użytkownikom jak pozostałym osobom przysługuje w każdym czasie prawo do odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych osobowych bez podawania przyczyny. Czynności takiej można dokonać poprzez zawiadomienie administratora Poznajmości.pl w formie wiadomości e-mail przesłanej na właściwy adres www.brakzgody@confronter.pl. Odwołanie zgody jest równoznaczne z zaprzestaniem otrzymywania przez Użytkownika oraz subskrybenta „newlettera” ofert handlowych i „newslettera”.
 12. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji, utrzymania konta, oraz komunikacji z obsługą Serwisu następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany adres www.brakzgody@confronter.pl.
 13. Dane osobowe Użytkowników i subskrybentów „newslettera” mogą być udostępnione podmiotom uprawionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 14. Dane osobowe Użytkowników oraz subskrybentów „newslettera” chronione są przez Administratora danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed ujawnieniem oraz zniszczeniem lub nieuprawiona modyfikacją. W tym celu stosowane są odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne (w tym programistyczne), a w szczególności systemy szyfrowania danych.
 15. Poznajomości.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zawartym dokumencie, o których Użytkownik będzie informowany poprzez stosowną wiadomość e-mail bądź stosowny komunikat na stronie www.poznajomosci.pl.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Administrator informuje że strona Poznajomiści.pl korzysta z plików „cookies”, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na żądanie Użytkownika przez Pozajmości.pl, co stanowi realizację obowiązku informacyjnych wynikających z art.173 i art. 174 Ustawy prawo telekomunikacyjne.
 2. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu może się wiązać z zapisywaniem i przechowywaniem na komputerze użytkownika (lub innym urządzeniu umożliwiającym dostęp do Serwisu, np. smartfonie) tzw. plików cookies. Pliki cookies to pliki tekstowo-numeryczne umożliwiające korzystanie z różnych funkcji stron internetowych, np. gromadzą informacje o sposobie korzystania z danej strony, umożliwiają zapisanie stanu sesji użytkownika czy pozwalają na dopasowanie i optymalizację wyświetlanych treści do jego preferencji.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 4. Pliki cookies są wysyłane i mogą być zapisywane na komputerze użytkownika w sposób, który umożliwia dostęp do nich w następujących celach:
  1. dopasowania treści zamieszczonych w Serwisie do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkownika (np. krój, rozmiar czcionki, godzina);
  2. statystycznych, dotyczących aktywności na stronach Serwisu (np. informacje o geograficznej lokalizacji użytkowników, częstotliwości korzystania z naszych usług, raporty zainteresowań i danych demograficznych), w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu oraz ulepszenia jego zawartości, np. Google Analytics, Brand24.pl;
  3. reklamy behawioralnej, kontekstowej oraz remarketingu, np. Google AdWords, Google AdSense, reklamy z wykorzystaniem technologii marketingu afiliacyjnego;
  4. integracji z portalami społecznościowymi (Facebook, Google+, Twitter itp.), np. w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na artykuły prezentowane w sekcji /blog lub zalogowania do Serwisu za pomocą konta w serwisach społecznościowych oraz ułatwienia komunikacji z nami.
 5. Zapisywanie lub korzystanie z plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w komputerze użytkownika ani oprogramowaniu zainstalowanym na tym komputerze.
 6. Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.
 7. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie zablokować opcję zapisu plików cookies lub udzielić zgody na ich zapis na swoim komputerze poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, ustawień reklam, ustawień reklam aplikacji mobilnych i wszelkich innych dostępnych metod. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Wyłączenie zapisu plików cookies może jednak utrudnić korzystanie z Serwisu, w szczególności poprzez ograniczenie lub wyłączenie niektórych funkcji Serwisu. W związku z tym zalecane jest wyrażenie zgody na używanie przez przeglądarkę plików cookies.
 8. Jednocześnie informujemy, iż jeżeli przeglądarka użytkownika akceptuje pliki cookies, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies zgodnie z przepisami polskiego prawa, w szczególności art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne. W szczególności zawartość plików cookies może być przekazywana reklamodawcom i partnerom współpracującym z Confronter w zakresie usług oferowanych na stronach Serwisu lub reklamowanych za jej pośrednictwem.
 9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć zainstalowane pliki cookies, korzystając z odpowiedniej opcji w przeglądarce, której używa. W razie przeglądania Serwisu w trybie incognito przeglądarki, wszystkie pliki cookie zainstalowane podczas wizyty w Serwisie są domyślnie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Szczegółów należy szukać u dostawcy oprogramowania przeglądarki lub w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

DODATEK DO PRZEGLĄDARKI

Funkcjonalność zainstalowanej wtyczki:

 1. Wtyczka dostępna jest w wersji na przeglądarkę Google Chrome, Mozilla Firefox oraz Opera.
 2. Wtyczka jest instalowana z Chrome Web Store oraz pobierana ze strony Firefox Add-ons , po instalacji jest aktywowana automatycznie.

Linki do pobrania wtyczki dostępne są na stronie https://poznajomosci.pl/browser-extension.php oraz bezpośrednio na stronach dodatków dla przeglądarki Mozilla Firefox oraz Google Chrome tj.

https://chrome.google.com/webstore/detail/poznajomosci/lffpbhglbnklnadcdlmgdhdjmenggmmi
https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/poznajomosci/

Zainstalowanie wtyczki jest całkowicie darmowe. Jako nakładka funkcjonalna przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox po wejściu na Stronę internetową Partnera PoZnajomości Wtyczka aktywuje się i podpowiada Użytkownikowi Serwisu możliwość otrzymania Cashbacku za zakupy w serwisie Partnera za pośrednictwem Serwisu PoZnajomości. Użytkownik ma możliwość natychmiastowego aktywowania Cashbacku za pomocą przycisku „aktywuj promocję”.
Zainstalowany dodatek można w każdej chwili wyłączyć lub usunąć w ustawieniach przeglądarki.

Puść oczko w stronę promocji

Kupuj. Polecaj. Zarabiaj.

Dostępność
Zakupy w niższej cenie
bez czekania na promocję
Dodatkowe rabaty
Bonus 10 zł na start
Premia za polecenie znajomym
Dodatkowa prowizja
od zakupów Twoich znajomych
POBIERZ WTYCZKĘ POZNAJOMOŚCI
Strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji